Abdüsselam Uluçam

Abdüsselam Uluçam

Eğitim-öğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki ders ve danışmanlıklarının yanı sıra, çeşitli bilimsel araştırmalara da imza atan Abdüsselam Uluçam, Batman Üniversitesi'nde Rektörlük görevini icra ediyor.

1953 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi'ne bağlı Yenidoğan Beldesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyşehir'de tamamlayıp 1970'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne girdi. Türk Sanatı Kürsüsü'nden tez alarak 1974 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra Vakıflar Yazı Sanatları (İstanbul) ve Mevlana (Konya) Müzelerinde görev yaptı.1979'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nün açtığı asistanlık sınavını kazandı. 1980'de aldığı Irak'taki Türk Mimari Eserlerinin Gelişmesi konulu doktora çalışması için 1981'de Irak'a giderek savaş şartlarında bu çalışmayı 1983'te tamamladı. Aynı yıl doktor, 1987'de yardımcı doçent, 1989'da doçent, 1994 yılında profesör unvanlarını aldı.

1990 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Aynı yıl Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile 1991'de Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak idari görevlerde bulundu. Kasım 2004 tarihinde ise naklen Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne geçti.

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, 09.09.2008 tarihinde Batman Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Eğitim-öğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki ders ve danışmanlıklarının yanı sıra, bilimsel araştırmalarını da sürdürmektedir. Yayımlanmış sekiz kitabı ile çok sayıda makalesi bulunan ULUÇAM, ulusal ve uluslararası düzeyde yetmişten fazla kongre ve sempozyuma bildiri sundu.1971yılından beri çeşitli arkeolojik kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmalarına katılan Uluçam, 2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Batman-Hasankeyf Arkeolojik Kazı Başkanlığı'nı üstlendi. Kültür varlıkları ve vakıflar konularında hazırladığı veya danışmanlık yaptığı belgesel ağırlıklı film-video çekimleri ile radyo ve televizyon programları bulunmaktadır.

DAP (Doğu Anadolu Projesi) başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında sürdürülen DPT ve AB destekli projelerde, Kültür ve Turizm Sektörü ile kültür varlıklarının envanteri çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ortadoğu ve Afrika'da Bölge Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 1995 yılında Türk Tarih Kurumu'nun asli üyeliğine seçilen Uluçam, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı ve Yüksek Kurul Üyesi'dir. Evli, 4 çocuk babası olup Fransızca ve Arapça bilmektedir.