Sanayileşme birçok değişimi beraberinde getirmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Sanayi ürünleri ihracatı ve hammadde ithalatı artar.

2. Dış ticaret hacmi büyür.

3. Tarımda çalışan nüfus oranı azalır, sanayide çalışan nüfus oranı artar. Tarımda gelişme olması nedeniyle üretimde azalma olmaz.

4. Ortalama yaşam düzeyi yükselir.

5. İşsiz insan sayısı azalır.

6. Nitelikli iş gücü önem kazanır.

7. Kişi başına düşen milli gelir artar.

8. Şehirleşme oranı artar.