İmalat, ham maddelerin veya yarı mamüllerin makine ve iş gücüyle işlenerek her türlü malın elde edilmesi faaliyetidir. İmalat genellikle büyük ölçekli ya da fabrikasyon üretim için kullanılır.