Kapitalist sosyoekonomik sistem içerisinde işleyen ve yönetilen devlet şekline denir. Kapitalist devletin temel işlevi ekonomik girişimlere ve sermaye birikimine imkan sağlayacak yasal ve altyapısal çerçeveler sağlamaktır.