Özel mülk ve kar amacı güden ekonominin kamu mülkiyeti ile değiştirilerek en azından temel üretim araçlarının (madenler, fabrikalar vb.) ve toplumun doğal kaynaklarının kontrolünün halkın elinde olmasını amaçlayan politik ve ekonomik öğretidir.

Komünizmde sınıf farkını ortadan kaldırmak ve devletsiz bir toplum düzeni kurmak amaçlanır.

"Komünizm" kelimesi dilimize Fransızca'dan girmiştir ve Latince'de "ortak, müşterek' anlamına gelen "communis" kelimesinden türetilmiştir.

Modern komünizm kavramının ortaya çıkışı Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdıkları "Komünist Manifesto" adlı eser aracılığıyla olmuştur. Daha sonra bu kavram bazı değişiklikler geçirerek Sovyetler Birliği, Çin, Doğu Almanya, Kuzey Kore, Küba ve Vietnam gibi ülkeler tarafından da benimsenmiştir.