Ekonomi hayatımızın her alanında olan bir faktör olarak herkesin bildiği ancak tanımlama konusunda sıkıntı çektiği bir konudur. Peki ekonomi nedir?

Ekonomi bütün insanların içerisinde bulunduğu büyük bir sistemi ifade eder. En küçük yaştaki bireyden yetişkinlere kadar toplumun her kesiminden insan ekonomi ile iç içe yaşar. Aidiyetimizin bulunduğu ülkedeki ekonomik durum, enflasyon bizleri de etkiler. Parayla ilişki olduğunu bildiğimiz ekonomiye kesin bir tanım bu zamana kadar getirilememiştir. Ekonomi terimini kelime profilinde incelemek gerekirse Eski Yunancadan türemiş bir kelime olduğunu belirtmek gerekir. Eski Yunancada ekonominin anlamı nedir diye baktığımız zaman ‘ev idaresi’ gibi bir anlam karşımıza çıkar. Kelimenin asıl kökenini ise Eski Yunancadaki ‘Oikonomia’ kelimesidir.

Genel bir tanım yapmak gerekirse yaşamın devam ettirilmesi adına insan, toplum ve ülkelerde üretmek ve üretilenin bölüşülmesiyle bunlardan doğan ilişkilerin tümü ekonomidir. İnsanoğlunun bir takım ihtiyaçları bulunur ve bu ihtiyaçları karşılayan ekonomi toplum hayatı içerisindeki para sirkülasyonunu inceleyen bilim dalı olarak kendini gösterir. Ekonomi bazen iktisat olarak da ifade edilmektedir. Ekonominin yapısı incelendiğinde genel bir çerçeve çizmek gerekirse üretim, tüketim, ticaret, dağıtım, ithalat ve ihracatı kapsadığı görülür. Ekonominin temel dayanak noktası iş gücü, sermaye, coğrafya ve doğal kaynaklar gibi etkenlerdir.

Ekonomiyle ilgili daha çok kapsadığı konulara ve alanlara göre tanımlamalar yapılır. Ekonomi için yapılan diğer bir genel tanımlama ise şu şekildedir; Mal ve hizmetlerin üretim, değişim ve tüketim süreçlerinde, birey ve birey gruplarının eylemlerini incelen toplumsal bilim dalı.

Ekonomi ile ilgili Türk Dil Kurumu (TDK) nasıl bir tanımlama getirmiş merak edenler için hemen açıklayalım. Ekonomi, TDK sözlüğünde ‘’insanların yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda belirtiğimiz gibi ekonomiye tek bir tanımın getirilememesine rağmen yapılan tanımlarda sıklıkla değişmektedir. Ekonomiye tanım getiren analistler ve ekonomistler bu tanımları yaparken içinde bulundukları toplumun siyasi ve sosyo-kültürel durumdan etkilenmişler ve bu çerçevede ekonomiye bir tanım getirmeye çalışmışlardır. Günümüzde çok sayıda sektör ve iş alanı ekonomik olarak faaliyetlerini yürütüyor. Sektörlerin gelişmesinde ve büyümesinde ekonomik durumları büyük rol oynar.