Kitaylar, 924 yılında Orhun bölgesini ele geçirmişlerdi. Burada bulunan Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göç etmeye başladılar. Zamanla artan Kitay baskısı sonucu Türkler'in batıya göçü büyük oranda hızlandı. Kay ve Kıpçak baskısı ile Oğuzlar da yurtlarından ayrıldılar. Şamani, Peçenek ve Oğuzlar, Doğu, Orta Avrupa ve Balkanlar'a Müslüman Oğuzlar ise Maveraünnehir, Horasan ve diğer İslam ülkelerine göç ettiler.

Oğuzlar, 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'yla Gazneliler'i yenerek kendi devletlerini kurdular. Fakat Orta Asya'dan gelen Türk-Moğol kavimlerinin baskısı sonucu batıya göç devam ediyordu. Maveraünnehir bölgesi Türkleri barındırmaya yetmedi ve yeni bir yurt aramaya başladılar.