II. Murad’ın büyük oğlu Alaeddin Ali esrarengiz bir biçimde ölmüştür. Dönemin kaynakları bu konuda fazla bir bilgi vermezler. Bizanslı tarihçi Halkondil şehzadenin, bir av sırasında attan düşerek öldüğünü belirtir. Ancak bazı Osmanlı tarih kitaplarında Alaeddin’in, Dayı Karaca Bey tarafından öldürüldüğüne dair bilgilere rastlanır. Sebebi konusunda bir bilgi yoktur.

Amasyalı Hüseyin Hüsameddin, şehzadeyi tahta çıkmasını istemeyen devşirmelerin iki oğlu ile birlikte öldürttüğünü iddia etse de, bunu destekleyecek bir delil göstermez. Büyük oğlunun ölümü II. Murad’ı büyük bir üzüntü içerisine sokmuştur. Şehzadenin ölümünden birkaç yıl sonra yazılan padişahın vasiyetnamesinde, öldüğünde Bursa’da gömülü oğlunun kabrinin yanına konulmasının yer alması, oğlunun acısını unutmadığını gösterir.