Sanayi Devrimi 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başladı. Daha sonra Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayıldı. Bu devrim ilk olarak tekstil ve demir-çelik sektörlerinde başladı. İlk dönemlerde buhar gücüyle işleyen makine ve araçlar (tren, gemi, vs.) ortaya çıktı. Daha sonraki dönemlerde elektrikli ve benzinli makine ve araçlar kullanılmaya başlandı.