II. Murad, Timur istilasından sonra başlayan kargaşa döneminin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamıştır. Tahta geçtiğinde Timur’un ölümüne rağmen oğlu Şahruh’un idaresindeki Timurlu İmparatorluğu hala kuvvetini koruyor ve Osmanlılar için önemli bir tehlike arz ediyordu.

Sultan Murad, Anadolu’daki temkinli hareketleriyle bu tehlikeyi Osmanlı İmparatorluğu’nun üzerine çekmedi. Varna ve II. Kosova savaşlarında kazandığı başarılar, Balkanlar’daki Haçlı ilerleyişine son verdi ve İstanbul’un fethi için gerekli zemini hazırladı.

Anadolu beyliklerinin hakimiyetlerini korumak için yaptıkları son çırpınışlar da II. Murad tarafından bertaraf edilmiş, böylece Fatih döneminde Anadolu’da fazla bir muhalefet kalmamıştır. Onun devri Fatih Sultan Mehmed’in büyük fetihlerle oluşturduğu imparatorluğa bir hazırlık dönemi olmuştur.

II. Murad yaptırdığı eserlerden dolayı “Ebul-hayrât” ünvanıyla anılmıştır. Çeşitli tarih kitapları onun devrini refah dönemi olarak zikrederler. 30 yıllık hükümdarlık döneminde Osmanlı para birimi olan akçe değerini korumuş, devletin gelirleri 2.5 milyon altına yükselmiştir. Oğlu Fatih’in hükümdarlık döneminde 5 defa paranın değeri düşürülerek hazinenin gelirleri artırılmış, ancak bu durum asker ve halk arasında hoşnutsuzluğa neden olmuştu.

Bu yüzden Fatih’in ölümünden sonra tahta çıkan oğlu II. Bâyezid’e babasını değil, dedesi II. Murad’ı örnek alması tavsiye edilmiştir. II. Murad kültürel faaliyetlere önem veren, sanat, edebiyat ve musikiyi takdir eden, tasavvufi ve mistik hayata düşkün bir hükümdardı. II. Murad döneminde Oğuz/Türk kimliği ön plana çıkmıştır.

Halil İnalcık, daha sonraki dönemlerde hükümdarlık yapsa zayıf bir sultan sayılacağını, ancak o devirdeki dinamik Osmanlı toplumu ve sürekli fütuhat isteyen askerlerin sürüklemesiyle kazandığı zaferlerle en büyük Osmanlı hükümdarları arasında yer aldığını belirtir.