İslamiyet ortaya çıkışından kısa bir süre sonra hızla yayılmış ve Müslüman Arap orduları İstanbul kapılarına dayanmıştı. Müslümanlar’ın ilk İstanbul kuşatması Emevi halifesi Muaviye zamanında, 665 yılında oldu.

Kuşatmadan bir sonuç alınamadı ancak iki yıl sonra 667’de tekrar kuşatıldı. Ebu Eyyüb el-Ensari, yani Eyüp Sultan bu sefere katılarak, kuşatma sırasında vefat etmişti. Şiddetli bir salgın hastalık yüzünden kuşatma yarım kaldı.

672’de üçüncü defa İstanbul kuşatıldı. Fakat bundan da bir netice alınamadı. İstanbul’un Müslümanlar tarafından dördüncü defa kuşatılması 712’de, Emevi halifesi Birinci Velid zamanındaydı.

722’deki beşinci kuşatmada ise Galata fethedildi ve Arap Camii inşa edildi. 782’deki altıncı kuşatma Abbasiler tarafından yapıldı ve şehrin haraca bağlanması ile sonuçlandı.

Bir netice alınamayan yedinci kuşatma ise 854’te Abbasi halifesi Mütevekkil zamanında oldu. 869’da dört ay süren sekizinci kuşatmada da sonuç aynıydı. Araplar’ın dokuzuncu ve son kuşatması 970’de oldu ve sadece İstanbul’un haraca bağlanması sağlanabildi.