İstanbul, Müslüman Araplar tarafından ardı ardına kuşatılırken, zaman zaman başka milletlerin saldırılarına da uğramıştı. 864’te Ruslar, İstanbul’a saldırdılar, ancak mağlup olarak geri döndüler. Ruslar daha sonra 936’da denizden kuşatmaya teşebbüs ettilerse de gemileri Rum ateşi ile yakıldı. 959’da ise İstanbul surlarının karşısında Macarlar vardı. Ancak onlar da bir sonuç elde edemediler.

1203 yılında ise Latinlerden oluşan Haçlı ordusu İstanbul’a saldırdı. Haziran 1203'de İstanbul önlerine gelen Haçlılar, Kadıköy ve Üsküdar’ı kısa sürede zaptettiler. Ardından Beşiktaş’ta karaya çıkıp, Galata ve civarını ele geçirdiler.

Haliç’te bulunan zinciri kıran Haçlı donanması, bu bölgeden şehre saldırdı. Bizanslılar’ın direnmesi üzerine Haçlılar, yangınlar çıkarak şehri harap ettiler. Bir süre ara verilen kuşatma Bizans’ta, Haçlılara karşı direnme taraftarı olan Morsufi Dukas’ın tahta geçmesi üzerine 9 Nisan 1204’te tekrar başladı. 12 Nisan’da Fener bölgesinden İstanbul’a giren Latinler, şehri işgal ederek yağmaladılar.

Bu defa İstanbul direnememişti. İstanbul’u işgal eden Latinler, 1261’e kadar şehri ellerinde tuttular. 1261’de, İznik Rum İmparatoru Mihail Paliologos, İstanbul’u Latinlerden geri aldı. 1302 yılında Venedik donanması İstanbul surlarının önündeydi. Ancak ne onların, ne de 1348’de Cenevizlilerin saldırılarından bir sonuç çıkmadı. Cenevizliler, 1437’de ikinci defa şanslarını denedilerse de yine muvaffak olamadılar.