Feodalizm yönetiminde halk belli gruplara ayrılmıştı. Bunlar:

1. Soylular (asiller, kontlar, baronlar, viskontlar, şövalyeler): Doğma büyüme soylu kişilerdi. Orta Çağ Avrupası'nın en imtiyazlı sınıfıydı. Bunların siyasal ve askeri hakları vardı. Başka işler yapmazlardı.

2. Rahipler (kilise ve papalık örgütü): Roma’ da oturan Papa’ya bağlı din adamlarıdır. Bunlar da üstün bir sınıftır. Derebeyleriyle ortak çalışarak halk üzerinde etkinliklerini birlikte sağlamışlardı.

3. Burjuvalar: Şehirlerde yaşayan bu sınıf ticaretle uğraşıyordu ve bazı ekonomik haklara sahipti. Ancak sosyal, siyasal ve hukuksal açıdan pek fazla hakları yoktu.

4. Köylüler: Derebeylik yönetiminde çoğunluğu oluşturan ve en kötü durumda bulunan halk kesimiydi. Bunlara “serf“ (köle köylü) de denir. Özgür değillerdi. Serfler, senyörler ve kilise teşkilatı tarafından sürekli kullanılan ve sömürülen bir gruptu.