Bizans, 1372’den itibaren Osmanlılar’a haraç ödemeye başlamıştı. Şehrin doğrudan Osmanlı hakimiyeti altına sokulma teşebbüsü ise Yıldırım Bayezid zamanında oldu.

Bursa’da rehin olarak tutulurken babasının ölümü üzerine kaçarak Bizans tahtına çıkan Manuel Paliologos, Yıldırım’ın İstanbul’da bir Türk mahallesi, cami ve mahkeme kurulması isteğini reddedince şehir uzun süren bir ablukaya alındı.

1391’de başlayan abluka 1396 yılına kadar sürdü. Avrupa’dan bir Haçlı ordusunun Bizans’ın yardımına gelmesi üzerine meydana gelen Niğbolu Muharebesi’nde Osmanlılar, büyük bir zafer kazandılar. Bunun üzerine Bizans, Osmanlılar’ın bütün isteklerini kabul etmek zorunda kaldı.

İleriki yıllarda tekrar kuşatılan İstanbul, Osmanlılar’ın eline geçmek üzereyken Anadolu’ya girerek Yıldırım’ın üzerine yürüyen Timur şehri kurtardı. Bir süre rahat nefes alan İstanbul, Fetret Devri'nde, Musa Çelebi tarafından kuşatıldı. Ancak Bizans’ın karşısına Çelebi Mehmed’i çıkarması yüzünden kuşatma kaldırıldı.

İstanbul’un fetihten önceki son kuşatması II. Murad tarafından 1422 yılında oldu. Ancak bir sonuç alınamadı. Bu dönemlerde topun yeterince gelişmemesi, İstanbul kuşatmaları sırasında devamlı olarak bir dış veya iç tehdidin meydana gelmesi şehrin Fatih’ten önce Osmanlılar’ın eline geçmesini engellemişti.