Haçlı Seferleri sırasında senyörlerin/derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi, Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması, Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi, barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması, Avrupa’da sürekli ve düzenli orduların kurulması Feodalizmin yıkılmasındaki başlıca sebeplerdir.