Sosyalizm, iktidarın ve üretim araçlarının halkın kontrolünde olduğu, ortaklaşa kullanıldığı bir sistemdir. Kapitalizmi reddeden sistemde bireycilik değil toplumculuk anlayışı öne çıkmaktadır.

Fransızca kökenli olan kelime TDK’da toplumculuk olarak ifade edilmektedir. İlkçağdan beri farklı şekillerde ortaya çıkan ve üzerine fikirler üretilen sosyalizm, sayısız düşünürün ilgisini çeken bir konu olmuştur. Platon’dan Robert Owen’e Saint Simon’dan Karl Marx’a kadar birçok önemli isim tarafından ele alınmış, üzerine değişik yorumlar yapılmıştır. Bunun yanında özel mülkiyet yerine ortak mülkiyeti tercih eden sistemde iktisadi taraf her zaman daha ağır basmaktadır denilebilir.

Üretim ve değişim araçlarının toplumsallaştırılmasını ve bu yolla toplumsal sınıfları ortadan kaldırarak toplumun yeniden yapılanmasını amaçlayan siyasi ideolojilerin tümüne birden denilen sosyalizm, tarih boyunca farklı biçimlerde yorumlanmış, sosyalistler arasında da fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Örneğin; Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier gibi İngiliz ve Fransız düşünürlere göre sosyalizm bir ütopya niteliği taşımaktadır.

Karl Marx ise sosyalizmi diğerlerine göre çok daha somut olan temellere oturtmuştur. Bu nedenle de Marx’ın görüşü bilimsel sosyalizm olarak ifade edilmektedir.