İtalya birliğini geç tamamlamıştı ve sömür­gecilik yarışında geriye düşmüştü. 1896 yılında Habeşis­tan’a saldırdıysa da bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

İTALYA TRABLUSGARP'A NEDEN SALDIRDI?

Trablusgarp İtalya'ya yakın bir bölgeydi ve Osmanlı Devleti'nin burayı savuncak gücü bulunmuyordu. Osmanlı Devleti, Trablusgarp’a karadan yardım edemezdi. Çünkü Mısır, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalini onayla­yan İngiltere’nin elindeydi. Osmanlı, donanmasının yetersizliğinden dolayı da Trablusgarp’a denizden yardım edemezdi.

İTALYA BİRÇOK DEVLETTEN ONAY ALMIŞTI

- 1900’de, Fransa, Fas’ı almasına yar­dımcı olduğu takdirde Trablusgarp’ı İtalya’nın işgal etmesine razı olabilece­ğini açıkladı.

- 1902’de ise Avusturya, Bosna-Hersek üzerindeki emellerini İtalya’ya kabul ettirdiği için; İtalya’nın Trablusgarp’a yönelik olan emellerini kabul etti.

- Fransa’nın işgali altındaki Tunus ile kendi işgali altındaki Mı­sır arasında Trablusgarp’ı tampon bölge olarak gören ve İtalya’yı bloklaşmada ya­nında tutmak iste­yen İngiltere de İtalya’nın Trablusgarp’a yöne­lik emellerini olumlu karşıladı.

- İtalya’nın Rusya’nın Boğazlara yönelik olan plan­larını desteklemesinden dolayı; Rusya da İtalya’nın Trablusgarp’a yönelik olan emellerini onayladı.

- Almanya ise oluşan blok­laşma hareketinde İtalya’yı kaybetmek istemedi­ğinden dolayı İtalya’nın Trab­lusgarp’a yönelik olan emellerini kabul etti.