Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa ülkeleri yeni kıtalara yayılarak bu bölgelerin zengin kaynaklarını ele geçirme fırsatı bulmuştur. Avrupa düşüncesi ve kültürü bu süreçten itibaren yayılmaya başlamıştır. Bunu yaparken Avrupalılar yerli halkları ve yerel yaşamı dağıtmış ve hatta yok etmiştir.

Sömürgecilik anlayışı coğrafi keşiflerle birlikte ortaya çıkmıştır. Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur.

Özellikle bunlardan en önemlileri olan İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etti. Orta Çağ’ın sonuna kadar dünyanın pek çok yeri bilinmiyordu. Yeni yollar arama girişimleri sırasında birçok yer ilk kez keşfedildi.