İstanbul’un fethi Fatih Sultan Mehmed'e büyük bir saygınlık ve şöhret kazandırmıştı. Osmanlı İmparatorluğu bu fethin getirdiği büyük prestijle İslam dünyasının en parlak devleti haline geldi. Bu fetih Hristiyan dünyasında psikolojik yılgınlığa neden oldu. Sultan Mehmet fetihten hemen sonra iktidarını sınırlayan Çandarlı’yı görevden aldı ve bir müddet sonra öldürttü.

Aynı şekilde hükümdarlığı üzerinde bir tehdit olarak gördüğü Orhan Çelebi de fetih sırasında ortadan kalkmıştı. Fatih’in veziriazamlarının sonuncusu hariç, hepsi kapıkulu kökenlidir. Böylece hükümdar, aristokrat Türk ailelerinin nüfuzundan kurtulmuştur. Ancak herşey devşirmelere bırakılmamış, dini, idari ve mali bürokrasi Türk kökenlilerden teşkil edilmiştir. Böylece kapıkulları ile Türkler arasında bir denge kurularak, devlet yönetiminde tek söz sahibinin padişah olması sağlanmıştır.