İstanbul’un fethi ile Orta Çağ'ın kapandığı ve Yeni Çağ'ın başladığı hemen hemen herkesin bildiği bir laftır. İstanbul’un fethi Hristiyanlık dünyasında büyük şoka neden olmuştur. Fetih gerek Hristiyan, gerekse İslam dünyası açısından oldukça önemlidir. Fakat Rönesans’ın başlaması ile Bizanslı bilim adamlarının bir ilgisi yoktur. XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında yazılan tarih kitaplarında Rönesans’ı İstanbul’un fethinden dolayı kaçan Bizanslılar’ın hazırlamış oldukları yazılmıştı.

Ancak daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda bunun böyle olmadığı anlaşılmıştır. Orta Çağ'ın bitip Yeni Çağ’ın başladığı tarih konusunda bir mutabakat yoktur. Bugün için Türk olan tarihçilerin dışında İstanbul’un fethini Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edenlerin sayısı çok azdır. Genel olarak Yeni Çağ, Amerika’nın keşif tarihi olan 1492 yılı ile başlatılmaktadır.

Matbaanın 1440 yılındaki icadını da, yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edenler vardır. Fakat bütün bu tarihler Avrupa milletlerinin Yeni Çağı’nın başlangıcını gösterir. İstanbul’un fethi, Türkler’in daha önceki tarihlerinde eşine rastlanılmayan, dünya siyasetine yön veren bir imparatorluğun kuruluşuna vesile olduğu için Türk tarihinin Yeni Çağı’nın başlangıcıdır.