Tarih kitaplarında genellikle Fatih Sultan Mehmed, üç defa tahta çıkmış gibi gösterilir. Bunlardan birincisi 1444 yılında babası II. Murad'ın tahtı bırakması üzerine, ikincisi Varna Savaşı’ndan sonra, üçüncüsü de babasının öldüğü zaman olarak gösterilir. Ancak Halil İnalcık, ısrarla bu bilginin yanlışlığını vurgular.

Varna Savaşı'nda II. Murad tekrar tahta geçmemiştir. Sadece ordunun komutanlığını üstlenmiş, savaşın ardından da Manisa’ya gitmiştir. Oğlunun istikbali için böyle davranmıştı. Varna Savaşı'ndan sonra İslam ülkelerine gönderilen fetihnameler II. Mehmed adına yazılmış, cevaplar da ona hitaben gelmiştir.

Bunlar açıkça II. Murad’ın, Varna Savaşı sırasında tahta tekrar geçmediğini gösterir. Bu durumda II. Mehmed’in iki defa tahta geçtiği ortaya çıkmaktadır. II. Murad’ın, 3 Şubat 1451 tarihinde ölümü üzerine, 18 Şubat’ta tahta geçen Fatih, üçüncü defa değil, ikinci kez hükümdar olmuştur.