Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi 1281'de öldüğünde oğulları Gündüz, Savcı ve Osman Bey hayattaydı. Osman Gazi yaşça kardeşlerinin en küçüğüydü. Fakat atılganlığı ve lider karakteriyle ön plana çıktığı için Ertuğrul Gazi'nin sağlığında babasının vekilliğini yapmaya başlamıştı.

Osman Bey, bu yüzden 1281 yılında kardeşlerinin itirazı olmadan aşiretin başına geçti. Osman Bey, babasından devraldığı aşireti kısa zamanda bir beyliğe dönüştürdü. Halefleri, Osman Gazi'nin kurduğu beyliği dünyanın en büyük imparatorluğu haline getirdi. Bu imparatorluk kurucusunun ismini alarak Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti) ismiyle anıldı.