1459 yılında Rumeli’de, Semendire fethedildi. 1460’da ikinci kez Mora seferine çıkan Fatih Sultan Mehmed, burayı tamamen Osmanlı topraklarına kattı. 1462’de Eflak seferine çıkarken, Veziriazam Mahmud Paşa da Midilli’yi fethediyordu. 1463’te Osmanlılar’ın deniz kuvvetlerinin zayıflığı yüzünden uzun süre savaşmaktan kaçındıkları Venedik’le savaş çıktı ve bu savaş 1479’a kadar, 16 yıl sürdü. Mora’da bir taraftan Venedik’le savaşılırken, diğer taraftan da Fatih’in komutasındaki Osmanlı ordusu Bosna’yı Osmanlı topraklarına kattı.

Venedik; Arnavutluk, Macaristan, Papalık ve Balkanlar’daki Hristiyan prensliklerle ittifak yaparak, Osmanlılar’a karşı cepheyi genişletmişti. 1464’te Venedik tarafından işgal edilen Mora kurtarıldı. Fatih Sultan Mehmed 1466 ve 1467’de Arnavutluk hakimi İskender Bey’e karşı iki sefer yaptı. İskender Bey birkaç bin kişiyi geçmeyen kuvvetleriyle çete savaşı yaptığından ele geçirilemiyordu.

Fatih’i uzun süre uğraştıran İskender Bey’in 1468’de ölümü üzerine Arnavutluk’ta Osmanlılar’a karşı direniş azaldı. Venedik ile Ege adalarından, Mora’ya kadar birçok cephede savaş devam ederken, Osmanlı orduları fetihlere devam ediyorlardı. Fatih, 1470’de Ege’nin önemli adalarından Eğriboz’u fethetti. 1471’de Fatih Sultan Mehmed’e karşı kurulan cephe iyice genişlemiş, Venedik, Akkoyunlular, Rodos Şövalyeleri ve Karamanoğulları’nın Akdeniz bölgesindeki son beyleri bir araya gelmişlerdi. Ancak Otlukbeli Muharebesi’ni Osmanlılar’ın kazanması ittifakı bitirdi.

1474 yılında bir taraftan Erdel’e akınlar yapılırken, diğer taraftan da Arnavutluk’ta İşkodra kuşatıldı. 1475’te Kırım’daki Ceneviz kolonileri ortadan kaldırıldı ve Kırım Hanlığı, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlandı. 1476’da Macarlar’ın Osmanlı topraklarına girerek Böğürdelen’i almaları üzerine, önce Boğdan’a, ardından da Macar Kralı Matyas Corvinus’a karşı sefere çıkıldı. Bu dönemde Venedik ile olan savaş bütün hızıyla devam ediyordu. 1477’de İtalya’ya giren Osmanlı akıncıları Venedik önlerine kadar akın yapmışlardı.

1478 yılında Arnavutluk seferine çıkan Fatih Sultan Mehmed, İşkodra ve Akçahisar’ı fethetti. Bu başarılar üzerine Osmanlı ordularına karşı artık dayanamayacağını anlayan Venedik ile 25 Ocak 1479 tarihinde barış yapıldı. Aynı yıl Macaristan topraklarına giren Osmanlı orduları birçok yeri fethettiler.

En büyük düşmanı Venedik’i pes ettiren Sultan Mehmed’in yeni hedefi Ege Denizi’ne tamamen hakim olmak ve İtalya’yı fethetmekti. 1480’de iki Osmanlı ordusu sefere çıktı. Mesih Paşa komutasındaki ordu Rodos’ta başarısız olurken, Gedik Ahmed Paşa’nın İtalya seferi başarılı olmuş ve Ot-ranto fethedilmişti. II. Bayezid devrinde iç karışıklılar yüzünden İtalya’da bir köprübaşı vazifesi görecek Otranto elden çıkmıştır.