Altınordu Devleti'nin zayıflamasından sonra kurulan hanlıklardan biri de Kırım Hanlığı’ydı. 1441 yılında Hacı Giray tarafından kurulan Kırım Hanlığı’nda, kurucusunun 1466’daki ölümünden sonra taht mücadeleleri başladı. Şirin Beyi Eminek, Cenevizlilere karşı Osmanlılar’dan yardım istedi. Bu fırsatı değerlendiren Fatih, 1475’te Kırım’a bir ordu gönderdi.

Cenevizlilerin elindeki Kefe ve Kırım’ın sahil kesimi ele geçirildi. Bu sırada Kırım Hanı olmayı başaran, Mengli Giray, Gedik Ahmed Paşa ile bir antlaşma yaparak, Osmanlılar’a tabi olmayı kabul etti. Böylece Kırım, 1783’te Rusya tarafından ilhak edilinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun özerk bir parçası oldu.