Fatih’in dedesi Yıldırım Bayezid zamanında Doğu ve Orta Anadolu’da yapılan fetihler, Doğu’dan Timur tehlikesini Osmanlılar’ın üzerine çekmişti. Osmanlılar’ın ikinci defa aynı bölgeleri fethetmeleri Doğu’dan yine bir tehlikeli düşmanı Anadolu’ya davet etti. Doğu Anadolu ve İran’ı hakimiyetinde bulunduran Akkoyunlu Türkmen Beyi Uzun Hasan, ortadan kaldırılan Anadolu beyliklerinin kışkırtması ile Fatih Sultan Mehmed'e karşı harekete geçti.

Uzun Hasan’ın desteklediği Karamanoğulları’nın Osmanlılar karşısında mağlup olmaları yüzünden iki seçeneği vardı: Ya bu olanları kabul edecek, ya da egemenlik haklarını bir savaşla kabul ettirecekti. Sonuçta, Venedik, Macaristan ve Papa’nın da kışkırtmaları ile Osmanlılar’a savaş açmaya karar verdi. Fatih Sultan Mehmed, Doğu’nun Türkmen asıllı hanı ile rahatlıkla boy ölçüşebilecek bir güce sahipti. 1472 yılında Tokat’ı işgal eden Akkoyunlu askerleri, şehirde büyük tahribat ve katliam yaptılar. Ardından Karaman bölgesini işgal ettiler. Bunun üzerine Osmanlı kuvvetleri harekete geçerek, Akkoyunlu-Karamanlı birliklerini yendiler.

İki devletin artık karşı karşıya gelmeleri kaçınılmazdı. Ancak ilk başlarda herşey Osmanlılar’ın aleyhine gelişti. Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Şehzade Bayezid komutasındaki birlikler Şebinkarahisar’da, Akkoyunlu Zeynel Han’a yenildi. Akıncıların başında İran’a gönderilen Mihaloğlu Ali Bey, Fırat Nehri’ne kadar ilerledi. Ancak Mihaloğlu da başarısız oldu ve kalan adamları ile birlikte bir kaleye sığınmak zorunda kaldı. Rumeli Beylerbeyi Has Murad, bu durum karşısında rahat edemedi ve Türkmen hafif süvari birliklerinin kendisini beklemekte olduğu sınır topraklarını görene kadar durmadı.

Uzun Hasan, burada Osmanlı kuvvetlerini kuşattı. Rumeli Beylerbeyi Has Murad, Akkoyunlu Kör Zeynel ile mücadelesi sırasında öldü. Turahanoğlu Ömer Bey, Hacı Bey, Ahmed Çelebi ve diğer Osmanlı komutanları esir alınarak, Uzun Hasan’ın karargahına getirildiler. Mihaloğlu Ali Bey’in kardeşlerinden biri, bu savaşta ölürken, bir diğeri de esir düştü. Mihaloğlu Ali Bey ise yaralı olarak kaçmak zorunda kaldı.

Akkoyunlular, Osmanlılar’a son darbeyi vurmaya hazırlanıyorlardı. Ancak iki devlet arasında 11 Ağustos 1473’te meydana gelen Otlukbeli Muharebesi’nde Osmanlılar büyük bir zafer kazandılar. Venedikliler’in daha sonra Uzun Hasan’la tekrar ittifak kurma çabaları da bir sonuç vermedi.