Fatih Sultan Mehmed, zaferlerini kolay kazanmamıştır. Eflak Prensi Kazıklı Voyvoda Vlad Drakul, Boğdan Prensi Stefan Çel Mare, Arnavutluk hakimi İskender Bey, Macar orduları komutanı Hunyadi Yanoş ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan gibi dönemin büyük hükümdarları ile mücadele etmiştir. Bütün bu isimler kendi milletlerinin tarihlerindeki en büyük kahramanlardır.