Fatih Sultan Mehmed ömrünün son yıllarında İtalya ve Rodos üzerine iki ordu göndermiş, bunlardan Rodos’a giden başarısız olmuş, diğeri ise Otranto’yu alarak, İtalya’nın fethi için bir zemin hazırlamıştı. Fatih, Mayıs 1481'de yeni bir sefere çıktığı sırada, Gebze’de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)’nda öldü.

Ordunun gideceği yön tam olarak ortaya çıkmadığı için, son seferinin nereye olduğu tartışma konusu olmuştur. Bu seferin İtalya veya Rodos üzerine olduğunu ileri sürenler vardır. Ancak ordu Anadolu tarafında bulunduğu için bu seferin İtalya’ya olamayacağı açıkça bellidir.

Ölümünden önce ortaya çıkan yeni bir mesele, Osmanlı İmparatorluğu’nun önceliklerini değiştirmişti. Fatih’in, Müslüman hacıların rahatı için hac suyollarını tamir ettirmek istemesinden dolayı Memlük Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik oluşmuştu. Memlükler onun bu hareketini hükümranlık haklarına aykırı bularak kabul etmediler.

Çekişmenin asıl sebebi ise Maraş ve Elbistan civarlarında bulunan Dulkadir Beyliği’nin hangi devlete tabi olacağı meselesiydi. Fatih bu yüzden ölümünden önce Memlük Devleti üzerine sefere çıkmış, ancak meseleyi çözmek torunu Yavuz Sultan Selim’e kalmıştır.