Fatih Sultan Mehmed’in ömrü savaşlarla geçmiş ve büyük işler başarmıştı. İstanbul başta olmak üzere fetihlerinden dolayı halk arasında büyük bir itibar kazanmıştı. Ancak izlenen sıkı mali politikalardan dolayı da ülkede genel bir hoşnutsuzluk vardı. Döneminde, bir iki yıl hariç, her yıl savaşılmıştı. Osmanlı ordusu bazen yılda iki defa sefere çıkıyordu. Sadece yazları değil, çoğu zaman askeri harekat için elverişsiz kış aylarında da seferler düzenlenmişti.

Bu durum ise en başta yeniçerileri bıktırmıştı. Cepheden cepheye koşmaktan yorulan yeniçeriler Fatih Sultan Mehmed’den memnun değillerdi. Bu yüzden yeniçeriler, Fatih’in ölümünden sonra, babasına benzeyen Cem Sultan’ı değil, daha yumuşak huylu ve savaşla fazla arası olmayan II. Bayezid’i desteklediler. Bayezid tahta geçince babası zamanında izlenen siyasete karşı bir tepki dönemi başladı.

Bu dönemde Fatih’in yaptığı birçok işten vazgeçildi. Fatih döneminde yapılan devalüasyonlardan dolayı mağdur olan yeniçeriler, II. Bayezid’e hükümdarlığı süresince bir defadan fazla para basmamasını şart koştular. Ayrıca Fatih döneminde, büyük başarılara rağmen, savaşların ve mali politikaların faturası o kadar ağır olmuştu ki, Halil İnalcık, bu yüzden Fatih’in ölümünden sonra tahta çıkan II. Bayezid’e, babasını değil dedesi II. Murad’ı örnek almasının tavsiye edildiğini söyler.