Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturan aşiret, Ertuğrul Gazi zamanında Söğüt ile Domaniç arasında bulunuyordu. Osmanlılar, bu dönemde çevrede bulunan ve bir kısmı Anadolu Selçuklu sultanına vergi veren tekfur adıyla anılan Bizans valileriyle barış içerisindeydiler. Bu dostluk o kadar ileriydi ki, aşiret yaylağa çıktığı zaman ağırlıklarını Bilecik'te emanet olarak bu şehrin tekfuruna bırakırlardı.

Osman Bey, aşiretin başına geçtiği ilk yıllarda çevrede bulunan tekfurlarla iyi ilişkilerini sürdürdü. Ancak İnegöl tekfurunun aleyhinde faaliyette bulunması üzerine Osman Gazi 1284'te burayı fethetmek için harekete geçti. İnegöl tekfuru, Osman Gazi'nin üzerine doğru geldiğini haber alınca Ermeni Beli'nde (Pazarköy) pusu kurdu. Meydana gelen savaşta Osman Gazi'nin yeğeni Bay-Hoca şehit oldu. Osman Gazi bu savaştan kısa bir süre sonra İnegöl yakınlarındaki Kulaca Hisar'ı fethetti. Bu durum, İnegöl ve Karacahisar tekfurlarının Osmanlılar aleyhine birleşmelerine yol açtı. 1286 yılında İkizce yakınlarındaki Domalicbeli'nde meydana gelen savaşta Osman Gazi'nin kardeşi Savcı Bey şehit düştü. Osman Gazi kısa bir süre sonra İnegöl'e baskın düzenleyerek tekfuru öldürdü. Ardından 1288'de Karacahisar'ı fethetti ve burayı kendisine merkez yaptı.

Osmanlı Beyliği'nin ilk merkezi, Eskişehir'e 7 kilometre uzaklıkta sarp bir tepe üzerinde bulunan ve bugün mevcut olmayan Karacahisar Kalesi'dir. Bu kalenin fethedilmesi sonucu tekfurlarla savaş başladı ve bölge bir gaza alanı haline geldi. 1299'da beyliğin merkezi yeni fethedilen Bilecik'e ardından Yenişehir'e kaydırıldı. Bursa, 1326 yılında fethedilinceye kadar Yenişehir Osmanlı Beyliği'nin merkezi olarak kaldı. Osman Gazi, 1292'de Sakarya Nehri'nin kuzeyine akın düzenledikten sonra bir müddet barış içerisinde yaşadı. 1299'da yeniden harekete geçen Osman Gazi, aleyhinde düzenlenmiş bir tuzağı boşa çıkararak Bilecik ve Yarhisar'ı ele geçirdi. Komutanlarından Turgut Alp de İnegöl'ü zaptetti. 1301'de Yenişehir ve Yund Hisar, 1302'de Köprühisar ele geçirildi.