Osmanlı İmparatorluğu’na ait ilk kanun derlemesi Fatih zamanından kalmadır. Ancak bu kanunnamenin onun döneminde kaleme alınmadığı, önemli bir kısmının daha sonraki tarihlerde yazıldığı, tamamının ona ait olmadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Kanunnamede yer alan devlet teşkilatına ait bir takım hususların daha sonraki tarihlerde ortaya çıktığı, bu yüzden de Fatih döneminde yazılmış olamayacağı ileri sürülmektedir.

Halil İnalcık ve Abdülkadir Özcan gibi Osmanlı tarihçilerinin yaptığı araştırmalar bu iddiaların doğru olmadığını ve kanunnamenin az bir kısmı haricinde Fatih’e ait olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bugün elimizde bulunan kanunname metni II. Bayezid döneminde yapılan bir kısım ilaveleri de ihtiva etmektedir. Kardeş katli meselesini ona yakıştıramayanlar da, onun adını lekelememek için bu kanunnamenin batılılar tarafından yazıldığını ileri sürerler.

Kanunnamenin tek nüsha halinde ve Viyana Arşivlerinde bulunmasını da iddialarına delil olarak gösterirler. Ancak yapılan araştırmalar kanunnamenin tek nüsha olmadığını, Osmanlı tarihleri içerisinde başka nüshalarının da bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.