II. Bayezid döneminin en önemli olaylarından birisi Osmanlı denizciliğinin gelişmesidir. Fatih döneminde donanmada bazı gelişmeler oldu. Fakat asıl gelişme Bayezid zamanında gerçekleşti. Bayezid’den önce Osmanlı donanması daha ziyade nakliye ve kara kuvvetlerine destek gücü olarak görev yapıyordu.

Bu dönemdeki gelişmeler sayesinde bir harp kuvveti haline geldi. Akdeniz’in en büyük deniz gücü olan Venedik ile başa çıkabilmek için donanmanın geliştirilmesi gerekiyordu. Özellikle 1489’da Venedik’in Kıbrıs’a hakim olması Osmanlı açısından olumsuz bir durumdu. Bu durumu ortadan kaldırmak için harekete geçen sultan ilk olarak Akdeniz’de faaliyet gösteren Kemal Reis'i, 1495 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun hizmetine aldı.

Kemal Reis, Osmanlı donanmasını yeniden teşkilatlandırdı. Akdeniz ve Afrika’da faaliyet gösteren birçok Türk denizcisini Osmanlı hizmetine aldı. Tersane sayısı artırıldı. Osmanlı donanması için daha büyük gemiler inşa edildi. Kalyon sınıfından “göke” isimli gemiler ilk defa bu dönemde Osmanlı donanmasında görüldü. Gemilerde uzun menzilli toplar kullanılmaya başlandı. Bütün bu gelişmelerin sayesinde Venedik’in Mora’daki üstleri fethedilebilmiştir.