Cem, ağabeyine karşı yaptığı ikinci mücadeleyi de kaybettikten sonra, Hersekzade Ahmed Paşa’nın kuvvetleri tarafından takibe başlanmıştı. Sığınacak bir yer arayan şehzade, Karaman oğlu Kasım Bey ile nereye gideceğini müzakere etti. Kasım Bey, İran veya Arabistan’a gitmemesi gerektiğini, Fetret Devri'nde Rumeli’ye geçen şehzadelerin başarılı olduğunu, onun da bu yolu izlemesi gerektiğini söyledi.

Cem Sultan, onun tavsiyesine uyarak Rumeli’ye geçmek için Rodos şövalyelerinin yardımını almayı planladı ve bir adamını Rodos’a gönderdi. İlk gönderdiği adamından haber alamayınca Frenk Süleyman ve Doğan isimli iki adamını daha gönderdi. Kendisi de Kasım Bey’in yardımı ile Gorigos Limanı’na indi.

Otuz kişilik maiyetiyle bir gemiye binip Anadolu’dan ayrıldı. Cem Sultan’ın, tahtı ele geçirme hayalleri ile Rodos gemisine binmesinden sonra ömrünün karanlık dönemi başlıyordu. Başına gelecekleri hesaplamadan, Rodos’a sığınmıştı. Halbuki şehzadenin adamlarından Frenk Süleyman, şehzadeyi şövalyelere iltica etmemesi konusunda uyarmış, ancak Cem, Frenklerin sözlerine sadık olduklarını söyleyerek, onu dinlememişti.