Osman Gazi, merkezsi Yenişehir'i güvence altına almak için Marmaracık ve Koyunhisar kaleleri üzerine bir sefer düzenledi ve tekfurları itaat altına aldı. Bu harekatın ardından 1302 yılında İznik Seferi'ne çıktı. İznik çevresi suyla dolu surlarla korunuyordu. Osman Gazi bu nedenle uzun süreli bir kuşatma ile şehirdekilerin açlıktan teslim olmalarını sağlamayı düşünmüştü. Uzun Ali isimli bir komutanı ile bir miktar askeri İznik'e bırakarak şehre giriş ve çıkışları engelledi.

Bunun üzerine İznik halkı İstanbul'dan yardım istedi. Bizans kuvvetlerinin üzerine geldiğini haber alan Osman Gazi çevredeki Türkmenleri toplayarak harekete geçti. Bizans ordusu, Heteriarch Mouzalon'ın komutasında İstanbul'dan gelen askerler, bölgedeki Bizans tekfurlarının birlikleri ve paralı askerler olan Alanlar'dan oluşuyordu. Ordunun mevcudu 2000 kişiydi ve çoğunluğu piyadeydi.

Osman Gazi'nin öncü kuvvetleriyle Bizans ordusu önce Koyunhisarı'nda çatıştılar. Asıl muharebe ise Yalova'dan gerçekleşti. Osman Gazi, Yalova'da karaya çıkan düşmanı önce bir gece baskınıyla yıprattı. Ertesi gün ovada meydana gelen muharebede Bizans ordusunda bulunan Rum ve Alanlar arasındaki çekişmeler Osmanlılar'ın zaferinde önemli bir rol oynadı.

Muharebede ilk olarak Rumlar saldırıya geçmiş ancak Alanlar'a verilen ayrıcalıklardan dolayı gevşek davranmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı kuvvetleri karşı saldırıya geçerek Bizans kuvvetlerini bozguna uğratmıştır.