12 Haziran 1515 tarihinde yapılan Turnadağ Savaşı ile Dulkadirli Beyliği ortadan kaldırıldı ve Çukurova Osmanlı hakimiyetine girdi. Memlük Devleti ile aralarında tampon olan bu beyliğin ortadan kalkması ile Suriye ve Mısır yolu Osmanlılar’a açıldı. Dulkadirliler, Anadolu’daki en önemli Türkmen beyliklerindendi. Maraş, Kadirli, Urfa, Birecik, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve civar bölgeler Dulkadirli Türkmenleri’nin yaşadığı alanlardı. Ayrıca bu bölgelerde birçok Türkmen aşireti bulunmaktaydı.

Anadolu’daki Türk nüfusun yüzde beşinden daha fazlasını Dulkadir Türkmenleri oluşturmaktaydı. Bugün İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaşayan Türkler’in önemli bir kısmı Dulkadirli Türkmenleri’nin soyundan gelmektedir.