Kanuni Sultan Süleyman daha önceki hiçbir padişahın sahip olmadığı avantajlarla Osmanlı tahtına çıktı. Babası I. Selim, II. Bayezid döneminde İmparatorluğu tehdit eden Safevi tehlikesini ortadan kaldırmış, Memlüklü Devleti’ni ilhak ederek Osmanlı İmparatorluğu’nun güney sınırlarını güvence altına almıştı.

Ayrıca Mısır’ın fethi ile önemli bir gelir kaynağına kavuşulmuştu. Doğu meselesini halleden Yavuz, Avrupa’ya karşı bir sefere çıkmak için büyük bir donanmaya sahip olunması gerektiğinin farkındaydı ve sağlığında bunun da altyapısını hazırlamıştı. I. Süleyman 30 Eylül 1520 tarihinde tek erkek çocuk olarak taht mücadelesine girmeden, zengin ve güçlü bir imparatorluğun başına geçmiştir.