Kanuni Sultan Süleyman döneminde doğu sınırlarının fazla tehdit almaması ve Avrupa’da gelişen şartlarlardan dolayı asıl hedef batı olmuştur. Kanuni zamanında Habsburg İmparatorluğu akrabalık bağlarıyla Avrupa’nın önemli bir bölümüne sahip olmuştu. Onların önünde direnen tek güç Fransa ve İngiltere'ydi.

Osmanlılar’ın Avrupa’daki bu mücadeleye karışmaları siyasi dengenin yeniden kurulmasını sağladı. Fransa ve İngiltere gibi milli monarşiler, Osmanlılar’ın, Habsburglar’a karşı mücadeleye girmesiyle hayat hakkı bulabildi. Yine bu dönemde Avrupa’da ortaya çıkan reform hareketleri de Katolik bir devlet olan Habsburglar’a karşı gelişebilmesini, Osmanlılar’ın Şarlken’e karşı yaptığı askeri baskıya borçludur.

Osmanlılar’ın, Habsburglar’ın Alman kanadını yıpratmaları sayesinde Protestanlık Almanya’da yayılabildi. Habsburglar’ın Afrika’yı ele geçirmeleri de, bu bölgelerdeki Türk korsanlarıyla Osmanlılar’ın işbirliği yapması sayesinde önlendi. Bu dönemde Barbaros Hayreddin Paşa'nın Kaptan-ı Derya'lık görevine getirilmesi ve izlenen sistemli deniz siyaseti sayesinde Osmanlılar, Akdeniz’de egemen olarak Habsburglar’ın İspanyol kanadını Kuzey Afrika’dan uzaklaştırdılar.

Kuzey Afrika’nın Hristiyan olma tehlikesi bu bölgelerin Osmanlılar tarafından fethi veya nüfuz altına alınmasıyla ortadan kalktı. Akdeniz’de ve Kuzey Afrika’da hakimiyet kuramayan Habsburglar bütün dikkat ve güçlerini Atlantik ötesindeki yeni sömürgelerine kaydırdılar.