I. Süleyman’la birlikte kullanılan ''Kanunî'' sıfatı onun kendisi için takındığı veya döneminin yazarları tarafından ona verilmiş bir ünvan değildir. Sultan Süleyman kendi döneminin Avrupalı yazarları tarafından ''Muhteşem'', ''Büyük Türk”''gibi lakaplarla anılıyordu.

Feridun Emecen’in tespitine göre ''Kanunî'' ünvanını, XVIII. yüzyılda Osmanlı tarihine dair bir eser kaleme alan Dimitri Kantemir kullanmıştı. Kantemir, onun kanun yapıcılığı üzerinde durarak bu vasfını ona lakap olarak verdi. Daha sonraki dönemin yazarları da bunu benimseyerek, I. Süleyman’ı ''Kanunî'' diye zikrettiler.