Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rusya’dan Hint Okyanusu’na kadar dünyanın her tarafına askeri harekatta bulunulmuşsa da savaşların asıl ağırlığı Avusturya eksenli olmuştu. Osmanlı kuvvetleri ilk defa 1463-1479 yılları arasında Venedik’le yapılan savaş sırasında Avusturya topraklarına girmişti. Osmanlılar’la Avusturya arasında asıl mücadele ise Osmanlılar’ın Hırvatlara ağır bir darbe vurduğu 1493 yılında başladı. Hırvatlara yardım etmek isteyen Avusturya kuvvetleri, Osmanlı topraklarına girdi ve ilk çatışmalar meydana geldi. Kanuni döneminde Macaristan’ın alınması Osmanlılar’ı Habsburglarla komşu yapmıştı.

1526 yılında yapılan Mohaç Savaşı'yla Macar Krallığı’nı ortadan kaldırıldı. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburglar’ın doğu kolu olan Avusturya arasında Macaristan’a kimin hakim olacağı konusunda bitip tükenmek bilmeyen savaşlar başladı. İki devletin ilişkilerinin ilk döneminde Avusturya, meydan savaşlarındaki üstünlüğünden dolayı Osmanlı ordularının karşısına çıkmamış, sınırlarını birçok kale inşa ederek koruma yoluna gitmişti. Bu kaleler Dalmaçya’dan başlayarak, Hırvatistan ve Batı Macaristan’a, oradan Kuzey Tuna’daki dağ şehirlerinden geçerek Transilvanya’ya kadar uzanmaktaydı.

1532’de Güns, 1566’da Zigetvar, 1594’te Yanık, 1663’te ise Uyvar kaleleri Osmanlı ordularının Viyana’ya yürüyüşünü engelledi. Viyana’nın surları ve tahkimatı zayıfken Osmanlı ordularının bu kalelerle uğraşarak zaman kaybetmeleri yüzünden büyük fırsatlar kaçırılmıştı. 1566’da Osmanlılar’ın Avusturya’ya büyük bir darbe vurmasını engelleyen Zigetvar Kalesi ise Osmanlı İmparatorluğu’nda bir dönemin kapandığı yer olmuştu.