Semiz Ali Paşa’nın veziriazamlığı sırasında, 1562’de Avusturya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 8 yıllık bir barış antlaşması yapılmıştı. Ancak bu antlaşmaya rağmen iki devletin sınırları arasındaki sorunlar bitmemişti.

Ayrıca Avusturya elinde bulunan Macaristan toprakları için Osmanlı İmparatorluğu’na verdiği yıllık vergiyi iki senedir ödemiyordu. Bu dönemde, 1564 yılında Avusturya İmparatoru Ferdinand öldü. II. Maksimilyan’in tahta çıkması dolayısıyla yapılan diplomatik görüşmelerde Osmanlı devlet adamları ve elçileri iki yıllık vergiyi talep ettiler.

Vergi meselesi gündemdeyken Osmanlı’ya tabi olan Erdel Kralı Zsigmond Janos, Avusturya’nın elinde olan Szatmar’ı aldı. Durumu şikayet için İstanbul’a gönderilen Avusturya Elçisi Michel Czernowicz ise ilginç bir durumla karşılaştı. Elçiyi Komorn’da durduran Budin Beylerbeyi Aslan Paşa, gecikmiş 60 bin duka altın vergiyi ödenmedikçe onun İstanbul’a gitmesine müsaade olunmayacağını bildirdi.

Diğer taraftan da Avusturya İmparatoru’na gönderdiği Hidayet Çavuş isimli Osmanlı Elçisi ile vergi ödenmedikçe hiçbir elçinin gitmesine müsaade olunmaması yönünde padişahının emirleri olduğunu söyledi. Osmanlı İmparatorluğu’nun bu baskısı üzerine Avusturya 1565 Şubat’ında vergi borcunu ödedi.

Bunun üzerine barış antlaşmasının uzatılması ve Erdellilerin ele geçirdiği topraklarla ilgili görüşmeler başladı. Veziriazam Semiz Ali Paşa barış taraftarıyken, İkinci Vezir Sokollu Mehmed Paşa Erdellilerin tarafını tutuyordu. Antlaşma sağlanamadı ve Avusturya Elçisi Czernowicz Viyana’ya dönmek üzere yola çıktı. Ancak sınırlardan gelen haberler üzerine Czernowicz, Çorlu’da durdurulup, İstanbul’a geri getirildi. Avusturyalılar, Tokaj’ı ele geçirmişlerdi. İyice azarlandıktan sonra Osmanlı Elçisi ile birlikte tekrar Viyana’ya gönderildi.

Durumu imparatora bildiren Elçi Czernowicz, görüşmelerde bulunmak üzere ikinci defa İstanbul’a geldi. Fakat İstanbul’da farklı bir hava vardı. Ali Paşa’nın ölümü üzerine veziriazam olan Sokollu Mehmed Paşa, Avusturya ile barış taraftarı değildi. Macaristan’daki Osmanlı kuvvetleri Erdel’in yardımına gönderilmişti.

İki taraf arasındaki görüşmelerden bir sonuç alınamadı ve Avusturya elçileri ülkelerine geri döndüler. 1566 başlarında iki taraf arasındaki gerginlik iyice artmıştı. Avusturya İmparatoru, barış sağlamak için son bir hamle yaparak Hosszuthoty’yi İstanbul’a gönderdi. Elçi, bazı Türk esirleri ile vezirlere hediyeler getirmişti. Fakat yine gecikmiş vergi yoktu ve Avusturya’nın işgal ettiği Tokaj hakkında da bir açıklama yapmıyordu. Bunun üzerine elçi kaldığı evde hapsedilerek Avusturya’ya savaş ilan edildi.