Osman Gazi, Maltepe ve Dimbos zaferlerinden sonra 1304'te Sakarya üzerindeki Bizans kalelerine karşı bir sefer düzenledi. Bu seferden önce Karacahisar'a çağrılan Harmankaya tekfuru Köse Mihail Müslümanlığa davet edilmişti.

Sefer sırasında Leblebüci Hisarı, Çadırlu, Lefke (Osmaneli), Mekece tekfurları direnemeyeceklerini anladıklarından itaat ettiler. Geyve tekfuru, kalesini boş bırakarak kaçmıştı. Ancak kaça tekfur yakalandı.

Geyve'den sonra Tekfur Pınarı fethedildi. Osman Gazi 1304 seferindeyken Çavdar Tatarları Karacahisar'ı yağma etmişlerdi. Bu yüzden kendisi Karacahisar'da kalarak oğlu Orhan Bey ile Köse Mihail, Akçakoca, Konur Alp ve Gazi Rahman'ı 1305 yılında Kara Çepüş ve Kara Tigin kalelerini fethe gönderdi. Bizans imparatoru da bölgeye yardım göndermişti.

Orhan Gazi, Kara Çepüş Kalesi'ne geldiğinde ordusunu üçe bölmüş, bir kısmıyla kaleyi kuşatmış, bir kısmını kale yakınlarındaki dereye saklamış, bir kısmını da kalenin öbür tarafına geçirmişti. Orhan Gazi'nin kuvvetleri kaleye saldırdıktan sonra kaçtılar. Bunun üzerine kaleden çıkan tekfur, pusuya düşürülerek mağlup edildi ve kale ele geçirildi.

Ardından Absuyu fethedildikten sonra Kara Tigin kalesi üzerine hareket edildi. Kara Tigin tekfuru teslim olmayı reddedince kale kuşatılıp fethedildi. Osman Gazi fethedilen kaleleri komutanlarının idaresine vermişti.

Kara Çepiş Kalesi'nin idaresi verilen Konur Alp, Akyazı ve Tuz Pazarı'nı da ele geçirdi. Daha sonra da Orhan Gazi devrinde Akyazı, Konrapa, Bolu ve Mudurnu'yu fethetti. Abdsuyu'na yerleşen Akça Koca, Osman Gazi'nin yeğeni Aktimur'la birlikte İzmit'e doğru Akova'ya akınlar düzenledi.