İlk olarak İkinci Vezir Pertev Paşa, serdar tayin edilerek Erdel’e gönderildi. Ardından asıl ordunun harekatı için hazırlıklar başladı. Sefer güzergahı üzerinde olan Osmanlı vali ve kadılarına emirler yazılarak, yollar ve köprülerle ilgili yapılması gereken işlerin yerine getirilmesi emredildi.

Ayrıca sefer yolu üzerinde mahalli yöneticilere emirler gönderilerek ordudaki asker ve hayvanlara gerekli olan ihtiyaç maddelerinin, menzil adı verilen belli noktalardaki ambarlarda depolanması sağlandı.