Düzenlenen büyük bir törenle payitahttan ayrılan Osmanlı birlikleri İstanbul’un dışında kurulmuş olan otağ-ı hümayunun bulunduğu yerde ilk konaklamayı yaptılar. Padişah, sefere çıkmıştı ancak at üzerinde gidecek gücü yoktu. Tekrar yola çıkıldığında rahatsızlığı artınca Sokollu Mehmed Paşa’nın yardımı ile arabaya geçti. Padişahın rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için arabanın geçeceği yollar düzeltiliyordu. Zigetvar’a kadar araba ile giden Kanuni Sultan Süleyman, şehir merkezlerine gelindiğinde padişahlığın şanını ayağa düşürmemek için bütün rahatsızlığına rağmen ata binmişti.

İstanbul’dan ayrıldıktan bir ay sonra Tatar Pazarcığı’na gelinmişti. Buradayken Kanuni’nin torunu Manisa Sancakbeyi III. Murad’ın bir oğlunun doğduğu haberi geldi. Kanuni haberi getiren ulağa, ''Atalarımızda Murad oğlu Mehmed ola geldi. İsmi Mehmed olsun'' dedi. Bu şehzâde 1595’te III. Mehmed adıyla Osmanlı tahtına çıkacaktı.

İstanbul’dan ayrıldıktan 49 gün sonra Belgrad’a gelinmişti. Belgrad’daki konaklamanın 10. gününde Erdel Prensi Zsigmond Janos Osmanlı ordugahına geldi. Erdel Prensi’ne haber gönderilerek orduya gelmesi emredilmişti. Kanuni, Erdel Prensi'ni Tuna üzerinde Belgrad’ın karşısında Semlin Şehri’ne hakim bir tepede kurulan otağ-ı hümayununda kabul etti.

Sultan, önünde üç defa diz çöken Zsigmond Janos’a kalkmasını emretti ve prensi bir sandalyeye oturttu. Kanuni, ''Sevgili oğlum'' diye hitap ettiği Erdel Prensi'ne iltifat etti ve Avusturyalılar’ın Erdel’den zapt ettiği kaleleri geri alması için gönderdi.