Belgrad’da durum değerlendirmesi yapıldı. Sefere çıkılırken asıl amaç Eğri Kalesi’nin fethiyken serhatlardan gelen bilgiler Zigetvar’ın Osmanlı topraklarına büyük zarar verdiği yönündeydi. Zigetvar Kalesi Komutanı Nicolas Zriny bu sıralarda Sikloş civarında karargahını kurmuş olan Tırhala Sancakbeyi Mehmed Bey’i şehid etmişti. Bunun üzerine ordu Zigetvar’a yöneldi. Zigetvar ele geçirilmesi çok zor bir kale zinciriydi.

Etrafı sularla çevrili, birbiriyle bağlantılı dört kaleden oluşuyordu. Zigetvar, her taraftan Almas Nehri ile bazı göller ve bataklıklarla çevriliydi. Kaleler birbirlerine tahta köprülerle bağlantılıydılar. Zaten ''Adalar şehri'' anlamına gelen Zigetvar ismi de kalenin bu konumundan dolayı verilmişti. Tuna’yı geçmek için Vukovar civarında kurulan köprü askerin ağırlığına dayanamayınca Drava’da daha sağlam yeni bir köprü kuruldu. Köprüden Tuna’yı geçen Osmanlı ordusu Zigetvar’a doğru ilerlemeye başladı.

3 Ağustos’ta sefer sırasında yolda daha önce büyük yararlılıklar gösteren Budin Beylerbeyi Yahya Paşalu Aslan Paşa, kendi başına Polata Kalesi’ni fethetmeye kalkıp başarısız olması ve bu yüzden de Avusturya askerlerinin Türk şehirlerine saldırmasından dolayı idam edildi. Zigetvar’a gelindiğinde askere moral vermek için ata binen Kanuni, atından inip çadırına yürüyerek gitti. 7 Ağustos 1566 tarihinde kalenin muhasarası başladı.

Kale komutanı Nicolas Zriny, elinde esir olarak bulunan ileri gelen bir Türk’ü öldürmüştü. Zriny, kendisine ve kalesine o kadar güveniyordu ki kale istihkamlarının bir kısmını kırmızı kumaşlarla kaplatmış, kale surlarına da madeni levhalar koydurtmuştu. Günler geçiyor, kale direniyordu. Padişahın rahatsızlığı ise günden güne artıyordu. Hastalığından dolayı dışarıya çıkamayan sultan kuşatmayı çadırından takip ediyordu. Padişahın otağı, kuşatmaya hakim bir yer olan Zigetvar’ın kuzeyindeki Smilehov Tepesi’ne kurulmuştu.