Amcası Kemal Reis'i, Osmanlı hükümdarı II. Bayezid’in davet etmesi üzerine, Piri Reis de onunla beraber Osmanlı donanmasında çalışmaya başladı. 1502 yılında Osmanlı-Venedik savaşında bir geminin kaptanı olarak görev yaptı. Amcasının 1511’de ölümü üzerine Piri Reis bir süre Barbaros Hayreddin Paşa'nın yanında çalıştı. Daha sonra Gelibolu’ya çekilerek, ilk eseri olan dünya haritasını hazırlamaya başladı.