Piri Reis, denizcilere kılavuz olması için Kitab-ı Bahriye isimli eserini hazırladı. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine çıktığında Osmanlı donanmasına çağrıldı. Donanma İskenderiye’yi ele geçirdikten sonra Piri Reis, ayrı bir filo ile Nil’den Kahire’ye gitti. Bu yolculuğu sırasında bu bölgelerin haritalarını çizdi.

Hazırladığı dünya haritasını 1517 yılında Mısır’da Yavuz’a sundu. Kanunî döneminde Rodos’un fethine, ardından da Veziriazam İbrahim Paşa’nın Mısır yolculuğuna katıldı. Bu yolculukta veziriazamın dikkatini çekti.

Onun hazırladığı kitabın kıymetini anlayan İbrahim Paşa müsveddelerini temize çekerek kitap haline getirmesini istemişti. Piri Reis, veziriazamın bu isteğini kısa sürede yerine getirdi ve Kitab-ı Bahriye 1526’da Kanuni’ye takdim edildi. Eserinin padişah tarafından beğenilmesi üzerine, Piri Reis yeni bilgiler ilave ederek hazırladığı ikinci dünya haritasını 1528’de Kanunî Sultan Süleyman’a sundu.