Oruç Reis ve üç kardeşi denizcilikle uğraşıyordu. İshak Midilli’de oturarak ticaret yaparken, Oruç en küçük kardeşi İlyas ile birlikte Mısır ve Suriye kıyılarında, Hızır ise Selanik taraflarında mal alıp satardı. Oruç Reis seferlerinden birisinde Trablusşam’dan gelirken Rodos şövalyelerinin saldırısına uğradı, kardeşi İlyas şehid olurken, kendisi de yaralı olarak esir düştü.

Rodos’tan kardeşi Hızır’ın gayretleriyle zorlukla kurtuldu. Hapisten kurtulduktan sonra bir süre Memlükler’in emri altında bir kadırgada kaptanlık yaptı. Daha sonra Türk denizcilerine büyük yardımlarda bulunan Şehzade Korkud’un desteğiyle bir gemi sahibi olarak korsanlığa başladı.

Oruç Reis, şehzadenin fikirlerine uyarak çeşitli yerlerde faaliyet gösterirken, onun taht mücadelesini kaybetmesi üzerine 1510 yılında Anadolu kıyılarından ayrılarak, kardeşi Hızır ile birlikte Tunus kıyılarındaki Cerbe Adası’na gitti. Burada kazandıkları başarıları, şöhretlerini ve servetlerini artırdı. Bu sırada Afrika yavaş yavaş İspanyol hakimiyetine giriyordu. Ancak İspanyollar, Afrika’daki topraklarının anavatanlarına uzaklığından dolayı bu bölgelerde hakimiyetlerini rahatça kuramıyorlardı.

Bu sırada Cezayir’den gelen bir heyet İspanyolların Becaye’den çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine 1512’de harekete geçen Barbaroslar, Becaye’nin 60 mil doğusundaki Çiçel’i ele geçirdiler. Daha sonra 1516’da Cezayir’e hakim oldular. Oruç Reis burada hükümdarlığını ilan etti.