İznik, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti olması nedeniyle gaza yapan Türkmenler için önemli bir hedefti. Fakat Osmanlı ordusu bu dönemde büyük kuvvetlerden oluşmadığı için fethi hedeflenen Bursa ve İznik gibi büyük kalelere karşı uzun süreli kuşatma uygulandı.

Fethedilmesi planlanan kalenin iaşe ve ikmal yoları kontrol altına alınmaya çalışıldı ve kalenin çevresine küçük kuşatma kuleleri yapılırdı. Bursa ve İznik'in ablukası 25-30 yıl sürdü. İznik önlerine bir kale inşa edilerek Draz (Taz) Ali isimli bir komutanın emrine 100 asker bırakıldı. Osman Gazi, Bursa'yı 1300'lerden itibaren ablukaya almıştı. Babasının hastalığı nedeniyle ordunun komutanlığını üstlenen Orhan Gazi, Bursa’yı sıkıştırmaya devam etti.

Zamanla çaresiz kalan şehir yöneticileri 6 Nisan 1306 tarihinde şehri Osmanlılar'a teslim etti. 1302 yılında başlayan İznik kuşatması da 2 Mart 1331'de neticelendi. 1337'de yine bölgenin önemli merkezlerinden olan İzmir fethedildi.