XVI. yüzyılda Preveze Deniz Savaşı’ndan sonra Akdeniz’in bir Türk gölü olduğu söylenir. Ancak bu doğru değildir. Karadeniz’in bu statüsü Akdeniz’de gerçekleştirilememiştir. Akdeniz’in kuzeyi ve Sicilya, Malta gibi birçok ada da Osmanlılar’ın elinde değildi. 1565 yılında Malta’nın alınamaması bunun en önemli göstergesidir.

Osmanlılar Akdeniz’de de var olduklarını göstermişler, ancak belirgin bir üstünlük kuramamışlardı. Bırakın Akdeniz’in tamamını, Doğu Akdeniz’de bile tam bir üstünlük kurmak oldukça zordu. Doğu Akdeniz Osmanlı hakimiyetinde olmasına karşılık İçel, Antalya gibi Osmanlı şehirleri dahi Hristiyan korsanların sık sık baskınlarına uğruyorlardı.