Sokollu Mehmed Paşa, XVI. yüzyılın ilk yıllarında Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde, doğdu. Geniş ve soylu bir ailenin çocuğu olan Bayo (Bayiça) bir müddet çobanlık yaptıktan sonra Mileşeva Manastırı’nda rahip olan dayısının yanına gitti.

Devşirme toplamakla görevli olan Osmanlı memurları soylu ailelerin çocuklarını toplamaya özen gösterirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın cülusundan sonra Bosna’dan devşirme toplamakla görevli Yayabaşı Yeşilce Mehmed Bey, Sokoloviç köyüne geldiğinde, o sırada 15-16 yaşlarında olan Bayo’yu beğenerek devşirme kaydetti. Ailesi onu vermek istemiyordu, ancak Mehmed Bey, Bayo'nun istikbalinin çok parlak olduğunu söyleyerek, onları ikna etti.