Kanuni Sultan Süleyman, Edirne’deyken Bosna ve çevresindeki tanınmış ailelerden toplanan 40 çocuk buraya getirilmişti. Padişah bunların arasında Sokoloviç’i gördü ve Edirne sarayında eğitimine başlanmasını istedi. Mehmed adını alan bu genç Edirne Sarayı’nda yetiştirildikten sonra, Küçük oda hizmetiyle Enderun’a alındı.

Daha sonra sarayın diğer bölümlerinde hizmetlerde bulundu. Küçük odadan Hazine’ye, oradan da Enderun’un en seçkin yeri olan Has odaya geçti. Ardından rikâbdar, çuhadar, silahdar, çaşnigirbaşı ve kapıcılar kethüdası oldu. Barbaros’un ölümü üzerine 1546 yılında Kaptanıderyalığa yükselen Sokollu Mehmed’in, artık saray dışı memuriyet hayatı başlıyordu. 1550’de Rumeli Beylerbeyi oldu. İran seferindeki hizmetlerinden dolayı da 1554’te vezirliğe yükseldi.

Şehzade Selim ile Bayezid’in mücadelesinde padişahın emri ile Selim’e yardım ederek, savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı. 1561’de Şehzade Selim’in kızı İsmihan Sultan ile evlendi. 1564’te ikinci vezir iken Veziriazam Semiz Ali Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa yükseldi. Sokollu Mehmed Paşa, aniden yükselmemiş, XVI. yüzyıldaki Osmanlı hiyerarşisindeki düzene uygun olarak, sırayla birçok memuriyette bulunduktan sonra veziriazam olmuştu.

Birçok devlet görevinde bulunduğu için tecrübesi oldukça fazlaydı. Kanuni’ye iki yıl veziriazamlık yaptı. Kanuni, 1566’daki son seferinde vefat edince, padişahın ölümünü ustaca gizleyerek bir kriz çıkmasını önledi. II. Selim döneminde de veziriazamlıkta kaldı.